Glas dijakov

01

Glas dijakov

Da bi predstavili čim bolj realno situacijo LGBT dijakov in dijakinj, smo prosili mlade, ki se še šolajo ali pa so ravno zaključili srednjo šolo, da predstavijo…

Več

Miti in stereotipi

02

Miti in stereotipi

Ali je možno, da ne poznam nikogar, ki se identificira kot LGBT? Raziskave kažejo, da je v splošni populaciji med 5 do 8 % oseb, ki niso heteroseksualne (geji, lezbijke, biseksualci),…

Več

V razredu

03

V razredu

Učitelji imajo številne priložnosti za odpiranje tem o raznolikosti, predsodkih in človekovih pravicah, ki bi morale naslavljati tudi homofobijo kot obliko diskriminacije.

Več

Slovar

04

Slovar

LGBT je okrajšava, ki se nanaša na lezbično, gejevsko, biseksualno in transspolno skupnost. Izraz je namenjen poudarjanju raznolikosti vedenj,…

Več

Partnerji v projektu Prebijamo tišino:
Slovenija: Društvo informacijski center Legebitra (www.drustvo-legebitra.si)
Poljska: Kampania Przeciw Homofobii (http://world.kph.org.pl/)
Škotska: LGBT Youth Scotland (https://www.lgbtyouth.org.uk/)

Podporniki projekta Prebijamo tišino:

Evropska komisija in
Študentska orgainzacija Univerze v Ljubljani

Projekt »Breaking the Walls of Silence« (Prebijati tišino) se izvaja od podpori Evropske komisije, Fundamental Rights & Citizenship Programme, DG Justice. Vsebina projekta ne odraža nujno stališča Evropske komisije.

Lokalno in nacionalno podporo raziskovanju odnosa do homoseksualnosti in homofobije v šoli (2011) so izrazili:

Urad Republike Slovenije za Mladino
Ministrstvo za šolstvo in šport
Znanstveni svet Pedagoškega inštituta
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije